SPECIALE UITGAVEN/SPECIAL MEDALS.

Hier volgen nog een paar speciale uitgaven.                     Ten eerste een grote zware gegoten penning,uitgegeven ter ere van prof.Dr. Donath 1889-1957, die baanbrekend werk heeft verricht op het gebied van dierenvoeding. Op de keerzijde staat een Italiaans windhondje afgebeeld omdat hij samen met zijn echtgenote mevr. Donath-Seeuwen een kennel voor windhonden had. Genaamd de                           BLEUDON KENNEL. Mevr.was ook  Windhonden keurmeester.                                                                      (Memory medal of 1957 with a Italian Greyhound)

Deze penning is  10 c.m. in diameter, 4 ot 12 m.m. dik en weegt: 385 gram.

Als voorbeeld een afbeelding van een èènzijdige plakkette van de voornoemde kennel.(Dutch Kennel plaquette)

Vervolgens  heb ik een medaille aan oog en ring met de afbeelding van een Duitse Dwerpinscher en een Pekingees, op zich niet zo byzonder maar daar volgt nog iets op.

De inscriptie heeft een foutje, IJSSELSTEIN wordt met dubbel S geschreven. In de oude stamboomboeken 1928-1939 heb ik terug gevonden dat S.M.Leewis een fokker was van Dobermann Pinschers onder de kennelnaam VLAMOVIA geregistreerd onder nummer: 1221.         Het merkje H.U. links is waarschijnlijk H.Uitenboogaard die was in deze periode keurmester van Duitse gladhaar en dwergpinschers.Tot zover niets byzonders,maar later kwam ik een koperen wandbord tegen van 20 c.m. diameter met exact dezelfde afbeelding.

   

En dat maakte de medaille voor mij toch wel byzonder.

(After  finding the medal I found a copper wall plate with the same picture)

Hetzelfde ongeveer overkwam mij nog een keer met een penning, deze keer een vierkante penning in ruitmodel op punt en een ronde penning van de  Ierse Setter Club uit 1917,in èènzijdige uitvoering.

 

Onder de kop gesigneerd door de ontwerper A.G.v.Lom. 20/10 '17.  Abraham Gerard van Lom was een bekende Nederlandse beeldhouwer,1872-1953, welke veel honden afbeeldingen maakte. En toen vond ik ook weer een ovalen wandbord van 29 x 22 c.m. met dezelfde beeltenis als op de penningen met de signering van A.G.v.Lom.

(Allso with the Irish Setter medals and  the same picture on the wall plate with the same signature)


En of het zo moest zijn ,ook een derde keer gebeurde het weer.                                                                        Hermann Thierer, geboren in Stutgart,Duitsland in 1882, was een begenadigd stempelsnijder en ontwerper van penningen ,medailles en plaketten.                        Kort na de eerste wereldoorlog is hij,waarschijnlijk door de grote inflatie periode toen in Duitsland,naar Nederland gekomen en is geruime tijd werkzaam geweest bij de Nederlandsche Fabriek van gouden en zilveren werken v.h.J.A.A.Gerritsen te Zeist.

De kop van een Dobermann Pinscher,gesigneerd door H.Thierer,zo heb ik  11 penningen en medailles in mijn coleectie met allen fraaie honden afbeeldingen van af 1924 tot 1935.                                                                   Ik zal nog een aantal afbeeldingen tonen.


Een medaille met dezelfde afbeelding van een Dobermann Pinscher  kop,toen nog met gecoupeerde oren

     


Pekingees 

Airedale Terrier


                               Engelse Bulldog


Bloodhound of Sint Hubertus hond


Ierse Setter


De Airedale Terrier nogmaals nu als medaille aan oog en ring.
Sint Bernard
Bouvier.


En,ja hoor, daar was ie weer, een bronzen plakette van 11 x 8 c.m. 4 tot 8 m.m. dik met een gewicht van  575 gram (ruim een halve kilo !!!) met de kop in hoog relief en gesigneerd.                                                                            ( And for the 3th time,another bronze plaquette of a famous designer, of dog medals Hermann Thierer born at 1882 in Gemany.)

In het Gemeente Archief van Zeist is bij de inventaris van de penningen collectie een opgave van 47 stuks vervaardigd door Hermann Thierer vermeld.                  (In the City Zeist in the Netherlands is a medal collection of Hermann Thierer registrated of 47 pieces)

Dan heb ik nog een vermeldenswaard object , niet als penning maar wel  als Internationale Kampioenschapsprijs uitgegeven op een honden tentoonstelling te Osnabruck in Duitsland in 1979.

Een gebruikt en versleten paarden hoefijzer,omdat de omgeving daar een bekende plaats is van de paardenfokkerij.                                                                (A old horseshoe as International Champions prize,Osnabruck,Germany 1979,because the neighbourhood is a famous territory of horse breeders in Germany)                                       Een Duitse penning uit 1960,byzonderheid is dat deze penning is gegoten,wat bij Kynologische prijspenningen op honden tentoonstellingen ongebruikelijk is, ze worden haast altijd geslagen.   De folkloristische figuur welke is afgebeeld is historisch in Westfalen, dit waren reizende kooplieden,zogenaamde marskramers die met koopwaar langs de deuren kwamen.                                               Ook hadden ze wel bijbaantjes als hondenvanger bijvoorbeeld , in opdracht van het stads bestuur .        Zoals de bekende Dobermann ook was.

In Nederland bestond dit ook,er is een gezegde die luidt: 

DIT KAN NIET DOOR DE BEUGEL

En daar bedoeld men mee dat iets niet kan en mag omdat het niet is toegestaan . Dit is letterlijk onstaan door de hondenvangers, een beugel van een bepaalde afmeting was vaak bevestigd aan een kerkmuur, de kleine hondjes welke door de beugel pasten waren toegestaan,te grote honden die niet door de beugel konden werden opgepakt en daar kregen de hondenvangers een vergoeding voor.                                       

(A German medal from 1960 is not stamped but casting, and very unusual for dog prize medals)                                                                                 

De enigste, mij bekende, gegoten Nederlandse penning is van de Kynologen club de Hofstad uit de Haag uit de vorige eeuw met een afbeelding van Sint Franciscus met zijn hond, de beschermheilige van de dieren.


Hier nog een buitenlandse uitgave van het voormalige Slowakije uit 1937. Een byzonder fraaie plakette in verguld brons,waar een heel verhaal achter zit. Deze tentoonstelling welke oorspronkelijk gepland was in 1915 is toen niet doorgegaan vanwege de eerste wereldoorlog.In 1937 opnieuw georganiseerd in de periode van 20 juni tot 22 september,waarin ook een hondententoonstelling was opgenomen. Het onderste gedeelte van de plakette verwijst hiernaar, PSU betekend hond in het Slowaaks.    De plakette is 8 x 3,5 c.m.                                                 

( This is a special plaquette from former Slovakia 1937 of a exhibition from 20th of june to 22th of sept.Allso with a dog show,PSU means dog in Slovakian language)
Ook keurmeesters  zijn maar mensen met al hun kwaliteiten en tekortkomingen.                                    Daar zijn ook penningen en/of medailles aan geweid. De eerste is van een bekende en bekwame Nederlandse keurmeester, overleden in 1953.n Amerika kende men dit fenomeen ook


Uiteraard ook in Duitsland.


Deze penning van C.A.Schuld was een blijk van erkenning voor zijn verdiensten.


Uigegeven 2 jaar na zijn overlijden op de tentoonstelling te Arnhem. De penning is een officiele uitgave van de Koninklijke Nederlandsche Metaal Bedrijven;van Kempen,Begeer en Vos, vermeld in de catalogi, KBV III nr: 760, samengesteld door de hr.W.K.F.Zwierzina. De modelleur was M.P.J.Fleur.Deze foto,gebruikt voor de penning staat voor in het honden stamboom boek  uit 1933.   

De Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland organiseerd al vele jaren de Hond van het Jaar show, voor honden die in het afgelopen tentoonstellingjaar uitzonderlijke resultaten hebben behaald. Hier mag men alleen aan deelnemen op uitnodiging,en dan worden er ongeveer 25 honden voor gevraagd. Deze eer mochten wij ook meemaken in 1979. Hond van het jaar zijn we niet geworden maar het uiteindelijke resultaat was toch zeer bevredigend.                                                                                      Van de 25 uitgenodigde honden behaalde onze hond Dooby de 2e plaats in de jachthonden-groep,                  de 1e plaats van de tweede groep honden van 9 stuks en uiteindelijk de 10e plaats in de eind beoordeling.   

Jaren later vond ik wel de prijs voor de Beste Hond van het jaar uit 1986. Een fraaie bronzen plakette vervaardigd door de bekende Nederlandse kunstenares Gerda van den Bosch,ontwerpster en maakster van vele bronzen dieren en honden beelden.
Gewonnen door een      Bearded Collie.           

Wanneer iemand belangstelling heeft uit Kynologische  kringen ben ik wel bereid deze plakette af te staan, waarschijnlijk is er maar èèn exemplaar van vervaardigd,voor de kosten mag U altijd contact opnemen.


 

De plakette zelf meet              12 x 9 c.m. en is gemonteerd op een fraai houten paneel met  een koperen ornament,de totale afmetingen zijn:                      26 x 20 x 3 c.m. en weegt: 1500 gram (1,5 k.g.)     
 

De navolgende beschrijving is eigenlijk geen byzondere penning uitgave, maar wel de wijze waarop hij aan mij aangeboden werd, namelijk gemonteerd in een oorkonde welke ingelijst is achter glas,gedateerd 15 oktober 1911.   Ik werd gemaild met het bericht dat de eigenaar waarschijnlijk een oude penning voor mijn collectie had. 

Met de bovenstaande mededeling erbij, waarvan de aanbieder dacht dat de penning wel te verwijderen zou zijn.                                                                                   
De penning was mij wel bekend,en had hem ook in de collectie,alleen in een andere materiaal uitvoering.   Maar het geheel was voor mij zo byzonder dat ik heb gevraagd het als geheel te mogen overnemen, i.v.m. de speciale uitvoering.    
De goede gever heeft er nog een heel karwei aan gehad om het breukvrij te verpakken met waarschijnlijk een ruim 100 jaar oud dun glasplaatje.                                      De buiten afmetingen zijn: 52 x 38 c.m. en het gewicht is 2 kg.


De uitgebreide gegevens welke vermeld worden op de oorkonde zijn een leuk stukje historie. De trotse eigenaar van de hond; den heer P.W.van Bleijswijk Ris uit Delft had zelfs een klein fototje van de hond op de oorkonde geplakt met zijn roepnaam erbij: SNOEK, ras;Boxer.Geslacht; Reu. 

Waarom het brave beest zo heette zullen we wel nooit achterhalen,misschien om zijn ondervoorbeet zoals bij de vis ?    (Snoekkop)          


Omdat de naam Bleijswijk Ris niet algemeen is heb ik op internet gezocht en vond onder deze naam èèn met de voorletters P.W. Geboren in 1893 en was dan in 1911,  18 jaar. Hij was Werktuigbouwkundig Ingenieur en kan dus aan de TU in Delft gestudeerd hebben. Verder vond ik nog dat deze P.W. in de 1e wereldoorlog 2e luitenant was bij de Artillerie en  in 1940 bij de uitbraak van de 2e wereldoorlog als Luitenant Kolonel hoofd was van de Sectie Bruggen en Veren. 

(Voor mij persoonlijk wel leuk,in mijn militaire dienstplichtperiode was ik ook tijdelijk,waarnemend reserve 2e luitenant bij de Artillerie als MTO, Motor Transport Officier)


De hond was ingeschreven in de toenmalige Nationale Fokkersklasse en behaalde daar de 3e prijs. Ook de naam van de fokker was vermeld;  A.A.Zon te Helder.          Voor zover  ik heb kunnen nagaan in de oude hondenstamboomboeken had A.A.Zon geen geregistreerde kennelnaam .          

Op de achterzijde is een vignet geplakt van de Lijstenmakerij van A.Klopper en Zonen te Helder.       Was gevestigd op de Loodsgracht 69 en het pand bestaat nog op dit adres in  DEN HELDER.                        Wellicht noemde men dit in 1911 nog HELDER.          
(The story from a old document at 1911, 3th prize-winning Boxer in the breed class,with the prize-medal and a picture of the dog)


Al met al vond ik het de moeite waard deze oude oorkonde op te nemen in mijn Kynologisch Penning Kabinet.

Zo heb ik nog wel een aantal byzondere uitgaven,waar ik graag een volgende keer op terug kom om ze te vermelden.                                                                       

Heeft U vragen of opmerkingen,mail mij a.u.b.                                          

numis.matz@quicknet.nl     of                      f.matzen@quicknet.nl