KEURMEESTER INSIGNES/                              DOG-JUDGE PINS and BADGES.                       

Vaak hebben de keurmeesters tijdens het keuren een insigne op de kleding ter herkenning. Hier in Nederland gebruikt men meestal simpele naambordjes,maar in het buitenland wordt er vaak meer aandacht besteed aan de uitvoering.                                                                       Ook dit kan een verzamelobject zijn.


Ze zijn er in diverse uitvoeringen ook als rozetten of badges al of niet met lint.    (Many models and sizes)


Dit is een keurmeesters insigne van de inmiddels reeds overleden bekende Nederlandse keurmeester van vele rassen en fokker van Welsh Terriers de hr.Frans Heerkens Thijsen.Uitgereikt en gedragen door hem in 1975 in Amerika.          Hieronder een oude foto van hem, geboren in 1911, Hij was eigenaar van de grootste Welsh Terrier kennel op het vaste land van Europa onder de kennelnaam;   ,, Merthyr's ", gevestigd in De Hazelaar Spiegelenburghlaan 13 te Aerdenhout.
( A judge badge from a late Dutch judge and breeder of Welsh Terriers on a show in the USA in 1975)

Buitenlandse insignes uit Singapore,Amerika, Engeland en Australie en èèn uit Oostenrijk van de Boxerclub,dit is een prachtig insigne van 6 c.m. gekleurd geemailleerd met een opgelegde zilverkleurige metalen Boxerkop. (Haast een penning !!!)

(Foreign pins of Singapore,USA,Great Brittan,and Australia and one from Austria of the Boxerclub,coulord enameld  2.1/2 inches,nearley a medal !!!)

Hieronder, links de keurmeestersspeld van de Nederlandse keurmeesters vereniging,rechts een badge van de Cynophilia Winner die vroeger metalen steekspelden  uitreikte,zoals er onder ook voor de ringmeester en de regelings commissie in dezelfde uitvoering met een andere tekst.

(Left under the pin of the Dutch Judge Acciosation and right from the Cynophilia Winner Show,before this red/white badge where used metal pins. KEURMEESTER/JUDGE.

Verder zijn er natuurlijk nog vele soorten andere spelden met een kynologische achtergrond. Verenigings spelden,jubileum spelden,te veel om op te noemen in deze rubriek van keurmeester spelden. Als voorbeeld  een paar uit Engeland,Australie en Nederland.                                                        (Metal pin)                                                                                                   


Schrijver of Commisaris (Writing and paperwork)

(There are many other pins related on dogs, two English pins as example,commitee member and instructor of dog clubs  and a South Australian Foundation      Member of the Asian Breeds Club)
 
 

Drie zilveren spelden.                                                         (Three silver pins, right 25 year member of the American Cocker Spaniel Club and in the middle for 10 years chairman of the Dutch Clumber Spaniel Club in the Netherlands)                                                                 

De gouden erespeld voor 40 jaar lidmaatschap van de A.C.S.N.  De Amerikaanse Cocker Spanielclub Nederland.                                                                        

The golden prize of honour by 40 years membership from the American Cocker Club in the Netherlands. 

      

 

 

 

 

 


Hieronder de uitvergroting van een speld welke waarschijnlijk nooit is uitgegeven omdat er een fout zit in de lettering, van de randtekst,rechts boven ontbreekt de i van in. De speld is 24 m.m. rond, bij een totale lengte van 66 m.m. inclusief de veiligheids sluiting.